Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning med långsiktiga relationer

Vi på EC Fastighet arbetar till stor del med fastighetsförvaltning. Våra kunder är fastighetsägare inom privat, offentlig samt kommersiell förvaltning och våra uppdrag är både totalförvaltning och enskilda uppdrag. Våra ambitioner som fastighetsförvaltare är att vara lättillgängliga för våra uppdragsgivare, ha goda relationer med våra hyresgäster, arbeta för en sund fastighetsekonomi samt att alltid hålla en hög servicenivå. Vi bygger långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare och har haft långvariga samarbeten med de flesta av våra kunder.

 


 

Förvaltningsobjekt